Zoeken
Contact Info

zie onze facebook groep
Transitie Borgerhout

contact
 

bijdragen voor de website
elswagemans@skynet.be
 

PostHeaderIcon Transitie

De transitiebeweging begon in 2006 in Groot-Brittaniƫ, met de eerste Transitie Town Totnes en groeit sindsdien als een kool. Over heel de wereld ontstaan transitie-initiatieven, ook in Vlaanderen.

Door de massale verbranding van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkool) stijgt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Dit is een broeikasgas, dat ervoor zorgt dat meer warmte in de atmosfeer wordt vastgehouden. Daardoor wordt het klimaat gewijzigd. Er ontstaan meer extreme weertypes: droogte, overstroming, stormen,  Deze veranderingen bedreigen ook de voedselproductie en de biodiversiteit op aarde.

Om de gevolgen van piekolie en klimaatverandering op te kunnen vangen, moet onze samenleving veranderen. Het is een problematiek is die ons allen treft en wakker schudt. We kunnen hier een antwoord op bieden door de noodzakelijke innerlijke en uiterlijke transitie te maken. Innerlijk betekent dit de overgang van geluk zoeken in (over)consumptie naar geluk vinden in onszelf, besef van onderlinge verbondenheid en gelijkheid, besef dat er genoeg is voor iedereen als ieder neemt wat nodig is en bereid is om te delen, ... Uiterlijk betekent dit concreet vorm geven aan onze gemeenschap zoals we willen dat die er uit ziet voor ons en voor de volgende generaties. We kiezen dus resoluut voor positieve initiatieven in plaats van het bevechten van oude problematische systemen.

Lokale gemeenschappen nemen hun lot in handen en trachten een antwoord te bieden op de uitdaging van piekolie en klimaatverandering.

Transitie Borgerhout zag in 2012 het levenslicht. Zoals alle transitie-initiatieven willen we projecten en activiteiten doen om mensen samen te brengen om stappen te zetten in de richting van lokale veerkracht, duurzaamheid, ecologisch evenwichtig leven en verbondenheid. Er is geen lidmaatschap. Iedereen is welkom op al onze activiteiten. We putten uit talenten, ideeƫn, creativiteit, inzet, vaardigheden, ... die aanwezig zijn op lokaal vlak. Wijsheid en kunde van vroeger worden gecombineerd met nieuwe inzichten en kennis.

Transitie is dus een beweging van de grond naar boven, het vertrekt vanuit gewone burgers. Vaak steunt het beleid deze initiatieven. Bijna altijd wordt er samengewerkt met verschillende partners die overlappende doelen hebben. Het is de bedoeling de  krachten zoveel mogelijk te bundelen.

De transitiebeweging wil lokale gemeenschappen in beweging zetten om te werken aan:

- Energie-afdaling: hoe kunnen we ons energieverbruik halveren tegen 2030?
- Meer veerkracht: zodat we schokken en veranderingen kunnen opvangen zonder in anarchie of geweld te vervallen;
- Herlokalisering: (opnieuw) werken aan lokale oplossingen voor transport, voedsel- en energieproductie, handel, enzovoort.